Lô D4, D5, Khu Công Nghiệp Giao Long - Huyện Châu Thành - Bến Tre
ahi@ahi.com.vn